Gastroenterolog Kimdir


Gastroenterologlar karaciğer, safra kesesi ile safra yolları, pankreasın sindirim işlevleri ve gastrointestinal trakt (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar) konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. Gastroenterologlar bu organların normal çalışmaları ve hastalıkları konusunda eğitilirler.

Örneğin;

- Hazımsızlık - Karın ağrısı
- Kabızlık
- İshal
- Bulantı
- Kusma
- Ağza acı su gelmesi (reflü)
- Kalp ile ilişkili olmayan göğüs arkasında yanma hissi (reflü)
- Midede yangı (sıklıkla midede yanma hissi ile beraber; gastrit vb)
- Mide ülserleri
- Onikiparmak bağırsağı ülserleri
- Mide kanamaları
- Bağırsak kanamaları
- Özel bağırsak hastalıkları
- Divertiküller
- Ülseratif kolit
- Crohn hastalığı vs
- Sindirim sisteminde Polipler (kolon (kalın bağırsak), mide, ince bağırsak)
- Basur (Hemoroidler)
- Hepatitler
- Sarılık
- Safra yollarında taşlar
- Besin alerjileri ve besinlere duyarlılık (çölyak hastalığı, laktoz intoleransı vs)
- Pankreas iltihabı (pankreatit)
- Kanserler (yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserleri) Bağırsak kanseri için tarama ve bağırlarda polipler
- Açıklanamayan kilo kaybı

Ve bunlar gibi diğer sindirim sistemi ile ilişkili şikayet ve hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış hekimlerdir. Yine üst endoskopi, kolonoskopi ve ERCP gibi işlemler konusunda en yetkin hekim grubu gastroenterologlardır. Bu konular ve işlemler ile ilgili yapılmış tüm bilimsel çalışmalar bu hastalık ile girişimlerin gastroenterologlarca takip edilmesi ve yapılması halinde diğer hekimlere göre daha başarılı sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Yani bu şikayetlerinizin çözümü, doğru tanı konulması, işlemlerin sorunsuz sonuçlanması, daha az hastanede yatış süresinin sağlanması konusunda bu sorunlarla ilgilenen diğer hekimlere göre gastroenterologlar daha uzun süre eğitim almışlardır ve dolayısıyla daha başarılıdır.

Gastroenterolog olmak için tıp fakültesi ile beraber en az 13 sene eğitim almak gerekir. 6 yıl süren tıp fakültesi eğitimi sonrası, tıpta uzmanlık sınavına girerek en az 4 yıl dahiliye asistanlığı sonrasında dahiliye (iç hastalıkları) uzmanı olan gastroenterologlar, yalnızca bir kısım dahiliye uzmanının girdiği ve daha azının başarılı olduğu yan dal uzmanlık sınavına girerek 3 yıl süreyle daha gastroenteroloji eğitimi alırlar. Bu sürede en az 2 yıl boyunda üst ve alt endoskopi ile ERCP gibi girişimsel işlemler konusunda eğitilirler. Bu uzun eğitim süreci sonunda diğer uzmanlara göre çok daha farklı yetenek ve bilgileri olan gastroenterologlar, sıklıkla büyük hastanelerde diğer hekimlerin bu hastalıklar konusunda danıştığı ve zor hastaları yönlendirdiği, özel eğitimler yapan, bilimsel araştırmalara katılan hekimler olarak çalışırlar.