TGD İstanbul Şubesi Haziran Ayı Toplantısı


Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Gastroenteroloji Derneği İstanbul Şubesinin Haziran ayı toplantısında Özofagusun Hastalıklarını irdelemek, sizlerle birlikte interaktif şekilde tartışmak istiyoruz. 30 Haziran Çarşamba günü hep birlikte olmak dileğiyle….

Düzenleyen: Dr.Aslı Çifcibaşı Örmeci
TGD İstanbul Şubesi Başkanı: Dr.Ümit Akyüz

1. Oturum
Oturum Başkanları: Dr. Filiz Akyüz, Dr. İbrahim Hatemi

19:00-19:20
Eozinofilik Özofajit
Dr.Özlem Mutluay Soyer

19:20-19:40
Barret Özofagus
Dr.Bilger Çavuş

19:40-20:00
Özofagusun Subepitelyal Lezyonları
Dr.Aslı Örmeci

2. Oturum
Oturum Başkanları: Dr. Kadir Demir, Dr.Ümit Akyüz

20:00-20:20
Reflüde Endoskopik Tedaviler
Dr. Cengiz Pata

20:20-20:40
Reflü Cerrahisi geçiren Hastamın Reflüsü var Ne yapalım??
Dr. Emine Köroğlu