37. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI ve 8. GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KONGRESİ - ONLINE KONGRE


Değerli üyelerimiz,

“37. Ulusal Gastroenteroloji Haftası ve 8. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi” http://ugh2020.org/ adresinden erişebilirsiniz.

Kongre Online gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla
TGD Yönetim Kurulu


37. ULUSAL GASTROENTEROLOJİ HAFTASI KONGRE DÜZENLEME KURULU

Gastroenteroloji