Hakkımızda


Derneğin Tanıtımı

Türk Gastroenteroloji Derneği Türkiye’deki gastroenteroloji uzmanlarının hak ve çıkarlarını koruma doğrultusunda çalışan ulusal bir uzmanlık derneğidir. Üyeleri erişkinlerin sindirim sistemi hastalıklarının tanısını koyup, tedavisini yapan hekimlerdir.

Misyon

Türk Gastroenteroloji Derneği olarak misyonumuz gastroenteroloji uzmanlarının hak ve çıkarlarını korumak, klinik standartları geliştirmek, eğitim ve gelişmesine katkıda bulunmak, halkımızın daha kaliteli sağlık hizmeti almasına öncülük etmektir.

Vizyon

Türk Gastroenteroloji Derneği olarak vizyonumuz

 • Sindirim sistemi hastalıklarından korunma, tanı ve tedavisi konusunda çalmalar yapmak, politikalar üretmek ve sağlık otoritelerine yardımcı olarak öneriler götürmek,
 • Gastroenterolojiye olan ilgiyi canlandırarak gastroenteroloji uzmanlarına ülke içi ve ülke dışında eğitim ve burs desteği vermek,
 • Üyelerin bilgi birikimini artırmak ve güncellemek için uluslararası kongre ve sempozyumlar düzenlemek,
 • Ulusal ve uluslararası gastroenteroloji ile ilgili bilimsel kuruluşlarla aktif iş birliği yapmak,
 • Bilimsel araştırma ve incelemeleri teşvik ve organize etmek,
 • Gastrointestinal sistem hastalıklarının daha iyi anlaşılması için çeşitli medya araçlarıyla halkımızı aydınlatmak, gastroenteroloğun görev tanımını anlatmak,
 • Derneğin yayın organı ve sahibi olduğu Turkish Journal of Gastroenterology dergisinin yönetimini belirlemek, katkı sağlamak, çıkarılması için ekonomik kaynakları sağlamak, etki faktörünü yükselten çalışmalara destek vermek
 • Yeterlilik kurullarının organize olmasını, düzenli çalışmasını ve bu konuda öneriler oluşturup aktiviteler yapmasını sağlamak
 • Alt derneklerle koordineli ve tam uyum içinde çalışan bir kurum olmaktır.
 • 2017 sonrasında ise ülkenin ihtiyacı olan gastroenterolog sayısına ulaşmak için siyasi otorite ile kadro sorunlarını çözmüş, 2019 yılında Dünya Gastroenteroloji kongresini ülkemizde gerçekleştirmiş, üyelerin olası hukuki sorunlarının çözümünde dernek avukatları aracılığı ile destek olmuş, ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok sayıda üye yetiştirmiş, halkın daha kaliteli sağlık hizmeti almasına katkıda bulunmuş bir kurum olmaktır. Ayrıca board sınavlarının yaygınlaştırılması, çekirdek eğitim programı paralelinde yan dal eğitim kriterlerinin ve standardizasyonlarının sağlanması da öncelikli hedeflerdir.

Tüm bu görevlerini yerine getirirken şeffaflık, katılımcılık esas ilkeleri olacaktır.

Hedefler

 • Gastroenteroloji uzmanının kim olduğunun topluma anlatmak,
 • Gastroenteroloji uzmanlarını tek çatı altında toplamak,
 • Üyelerinin sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi için çaba göstermek,
 • Diğer bilim alanlarının gastroenteroloji alanına giren girişim, tanı ve tedavilere müdahalesi durumunda gastroenterolojinin çıkarlarını halk sağlığını öncelleyerek korumak,
 • Sindirim sistemi hastalıklarından korunma, tanı ve tedavisi konusunda çalmalar yapmak, politikalar üretmek ve sağlık otoritelerine yardımcı olarak öneriler götürmek,
 • Eğitim merkezlerinin standartlarının yükseltilmesinde yol gösterici olmak
 • Yan dal çekirdek eğitim programının oluşturulması, eğitim kriterlerinin ve standardizasyonlarının sağlanması, board sınavlarının özendirilmesi konusunda çaba gösterilmesi,
 • Kamu, üniversite ve özel kurumlar arası işbirliğine katkıda bulunmak,
 • Dijital ortamda hem hekimlere hem de halka yönelik zengin içerikli web sayfaları oluşturmak,
 • Araştırma projelerine finansal destek ve özendirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Yandal asistanlarının sorunlarını öncellemek,
 • Gastroenterolojinin yandallar seçiminde tercih edilirliğini arttırmak.

Türk Gastroenteroloji Derneği yönetimleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüzüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürecektir.

Ne mutlu bugünü 58 yıl önce görenlere, ne mutlu Türk Gastroenteroloji Derneği’ni kurarak ülkemize ve camiamıza emanet edenlere! Derneğimizin kurucularını bir kez daha saygı ile selamlıyor, kaybettiklerimize Tanrı’dan rahmet diliyoruz. Kurulduğundan bu yana Türk Gastroenteroloji Derneği’ni yaşatan, omuzlarında taşıyarak yükselten, dünya çapındaki dergisini yaratan, ulusal kongre gerçekleştiren, emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Türk Gastroenteroloji Derneği

YÖNETİM KURULU

2015-2017